FIRMAST

30-aastane töökogemus aitab meil pakkuda kvaliteetseid ja professionaalseid teenuseid

Tegeleme firmade registreerimisega ja firmaandmete muudatuste tegemisega Eesti Vabariigi Äriregistris juba 1993. aastast alates. 1996. aastal sai raamatupidamisteenuste osutamisest meie põhitegevusala. 30-aastane töökogemus äritegevuse ja raamatupidamise valdkonnas aitab meil pakkuda kvaliteetseid ja professionaalseid teenuseid. Iga aasta usaldab aina rohkem kliente oma firma raamatupidamise ja juriidilised toimingud meie kätte.

Punamoon OÜ = teenuste komplekt ühes kohas

Lisaks raamatupidamisteenustele ja maksuarvestuse pidamisele osutab Punamoon OÜ ka teisi äritegevust toetavaid teenuseid.

Nendeks on:

 • õigusteenused;
 • litsentside ja tegevuslubade saamine;
 • ettevõtete asutamine Eestis;
 • alalise tegevuskoha registreerimine Soomes;
 • muudatuste tegemine äriregistris;
 • ettevõtte likvideerimine ja pankrotimenetluse juhtimine;
 • elamisloa saamine;
 • lepingute, dokumentide, äriplaanide jne koostamine.

Me ei hülga Teid maksukontrolli läbiviimise ajal, esindame Teid kohtus ja aitame lahendada töötajatega tekkinud töövaidlusi. Vajaduse korral saadame mitteresidenti pangas, korraldame audiitorikontrolli ja paneme notari juures aja kinni. Punamoon OÜ-u eesmärk on pakkuda kliendile ühes kohas nii komplektteenust kui ka kvalifitseeritud spetsialisti konsultatsiooni kõigis äritegevusega seotud küsimustes, andes kliendile niiviisi võimaluse keskenduda põhiülesannete lahendamisele ning vältida aja kulutamist spetsialisti otsimisele või vestluste läbiviimisele.

Kompetentsus – me oleme oma valdkonna asjatundjad!

Meie firma kõige suurem väärtus on meie töötajad. On nii läinud, et meil ei ole kaadri voolavust, mis töötab meie kasuks ja aitab kliente paremini teenindada ning nende probleeme parimal võimalikul viisil lahendada. Kõigi töötajate summaarne raamatupidamisstaaž (Punamoonis ja enne Punamooni) oli 2017. aasta seisuga 123 aastat, töötaja keskmine tööstaaž meie firmas on 6,5 aastat.

Lisaks sellele jälgime pidevalt seadusemuudatusi ning täiendame oma kutseoskuseid treeningutel ja seminaridel.

Sertifitseerimine
 • Kõik meie töötajad on erialase haridusega.
 • Neli töötajat on sooritanud eksami, mis kinnitab kutsekvalifikatsiooni tasemel 6 ehk „Pearaamatupidaja”.
 • Meie pearaamatupidaja oli aasta raamatupidaja 2016 preemia kandidaat.

MEIE SERTIFIKAATID

Eri tegevusvaldkondadega firmade raamatupidamise juhtimise kogemus, Teie tegevusvaldkonna spetsiifika, ärivajaduste ning seadusandluse nüansside mõistmine

Meie kliendid on ehitusfirmad, rahvusvahelised kaubavedajad, riidekauplused, mööblitootjad, programmeerijad, laevaehitajad, teenindusettevõtted, turismibürood ja firmad, kes tegelevad metallkonstruktsioonide, internetiturunduse, mesinduse, hulgi- ja jaekaubanduse ning palju muuga. Mõistame hästi Teie ettevõtte spetsiifikat ja ärivajadusi, kuna meil on kogemusi eri tegevusvaldkondades tegutsevate firmade raamatupidamise korraldamisega. Tunneme seaduste nüansse ja nõudeid ning teame, kuidas on eri tegevusvaldkonnad maksustatud.

Tasuta konsultatsioonid klientidele

Kliendid saavad meiega täiesti tasuta ja omale vajalikus mahus nõu pidada küsimustes, mis on seotud raamatupidamise, maksustamise ja äriõigusega.

Te ei pea ise kvalifitseeritud spetsialisti otsima

Olles usaldanud oma firma raamatupidamise Punamoon OÜ-le, olete automaatselt lahendanud probleemi, mis on seotud kvalifitseeritud töötaja otsimisega, kuna tegeleme selliste küsimustega ise. Meeskonnaliikmete valimisel teame, millele tuleb CV-s tähelepanu pöörata, milliseid küsimusi esitada, et testida teadmisi raamatupidamise ja maksustamise valdkonnas, ning millised iseloomuomadused on raamatupidajana töötamiseks sobivad, kuna mõistame hästi raamatupidamisarvestuse spetsiifikat ja oleme ise praktiseerivad raamatupidajad.

Vastastikune asendatavus

Punamoon OÜ-u raamatupidamis- ja õigusbüroos ei tööta spetsialistid üksi. Igas olukorras on korraldatud töötajate vastastikune asendatavus. Me ei puhka, ei viibi lapsehoolduspuhkusel, ei lama haiglas ega vaheta töökohta. Oleme alati Teie jaoks olemas: kas kohapeal, telefonikõne või e-kirja kaugusel. Meie kliendid ei pea muretsema, sest kogu maksuaruandlus esitatakse õigeaegselt ja raamatupidamine on läbinisti korras.

Käime seadusemuudatustega kaasas

Kõigi meie tegevusaastate jooksul ei ole Eestis olnud mitte ühtegi aastat, mil ei oleks raamatupidamise või maksustamise valdkonnas seadusandlust muudetud. Teie ei pea sellepärast muretsema, kuna me jälgime pidevalt seadusemuudatusi. Teeme muudatusi raamatupidamisprogrammides, koolitame oma meeskonda ja teavitame ka kliente. Te ei pea tundma raamatupidamise ja maksuaruandluse nüansse – teeme seda Teie eest

Meeskonnatöö

Kas eelistate, et Teie heaks töötaks professionaalide meeskond või üks inimene?

Punamoon OÜ-st teenuseid tellides võite olla kindel selles, et Teie heaks ei tööta mitte ainult üks, vaid mitu spetsialisti. Kogu meie raamatupidajatest ja juristidest koosnev meeskond on valmis teie ülesannete lahendamisega tegelema. Meie rikkalik praktiline kogemus võimaldab leida lahenduse isegi kõige keerulisemale ja ebastandardsemale olukorrale. Meie raamatupidajate summaarne tööstaaž on 123 aastat. Meie spetsialistid-raamatupidajad tegelevad iga päev mitte ühe, vaid 15–20 eri tegevusvaldkonnas tegutseva firmaga ning mitmete tehingutega, millele kohalduvad äärmiselt erisugused maksustamise ja deklareerimise meetmed. Iga kuu teeme ligikaudu 20 000 kannet, arvestame töötasu 800 töötajale ja esitame ligikaudu 350 deklaratsiooni. Iga aasta esitame ligikaudu 200 aastaaruannet.

Kulude säästmine

Raamatupidaja või juristi palgal hoidmine on kulukam kui vastavate teenuste sisseostmine. Mitte iga firma ei suuda endale kogenud spetsialisti palgata, aga algajad raamatupidajad ja juristid, kellel puudub kogemus või see on veel väike, kasutavad oma töös mõnikord „katse-eksituse” meetodit, mis reeglina läheb kokkuvõttes veelgi kallimaks maksma.

Kui sõlmite Punamoon OÜ-ga teenuste osutamise lepingu, siis vähendate firma kulusid, mis on seotud alalise spetsialisti palgal hoidmisega. Lisaks välistate igakuised palgamaksed, puhkusetasud, haigustasud ja preemiad. Te ei pea enam kulutama raha raamatupidamisajakirjade soetamisele, raamatupidamisprogrammide paigaldamisele ja hooldamisele ega kutseoskuste täienduskursustele, töökoha korraldamisele ja ruumi rentimisele.

Informatsioon mõtisklemiseks

Trahvimäärad:

Iga esitamata deklaratsioon – alates 100 eurost
Esitamata EKOMAR aruanne – alates 300 eurost
Kande puudumine tööregistris – alates 1300 eurost

Raamatupidamisteenuste maksumus Punamoon OÜ-s – alates 150 eurost kuus

Võtame osa vastutusest enda peale / Teie delegeerite vastutuse meie kanda

Vastavalt Eesti seadusandlusele lasub kogu vastutus firma tegevuse eest juhatuse liikmel. Näiteks, kui palgatöötaja (nt raamatupidaja) tegi vea, siis süüdi on ikkagi juhatuse liige. Juhatuse liige vastutab ettevõtte raamatupidamise korraldamise eest ja vea korral tähendab see, et ta eksis raamatupidaja valimisel.

Sõlmides Punamoon OÜ-ga teenuste osutamise lepingu, delegeerite vastutuse raamatupidamisarvestuse ja deklareerimise õigsuse eest meile. Meie ja kliendi vahel sõlmitud raamatupidamis- ja õigusteenuste osutamise lepingus on poolte põhikohustused ja tööde teostamise tähtajad täpselt kirjas. Samuti on lepingus sätestatud vastutus endale võetud kohustuste mittetäitmise eest. Lepinguga vastutame oma töö eest ja tagame täieliku konfidentsiaalsuse.

Kes vastutab Teie arvates paremini raamatupidamisvea korral? Kas Teie palgal olev raamatupidaja, kes teeb seda oma vahenditest, või raamatupidamiseettevõte, millel on kindel finantsaktiva? Vastus on ilmne.

Suhtlemise lihtsus

Geograafiliselt asuvad meie kliendid Eestis, Venemaal, USA-s, Lätis, Leedus, Šveitsis, Itaalias ja teistes riikides. Suhtleme oma klientidega vene, eesti ja inglise keeles. Dokumentide edastamiseks ja säilitamiseks kasutame postiteenust, elektronposti, pilverakendust Dropbox ja teisi kliendi jaoks sobivaid lahendusi. Tänu hästi arenenud elektroonilisele pangandussüsteemile  ja elektroonilistele riigiteenustele saab Eestis asutatud firma juhatuse liige ajada asju ja suhelda meiega praktiliselt igas maailmanurgas.

Tõhus ja hästi korraldatud raamatupidamine

Levib arvamus, et raamatupidamisteenuste allhange sobib ainult väikestele ettevõtetele. Meie kogemus näitab, et raamatupidamisteenuste allhange sobib mitte ainult väikefirmadele, vaid õige korraldamise korral ka keskmise suurusega ettevõtetele. Nii näiteks korraldame raamatupidamist, arvestame töötasu ja esitame deklaratsioone firmade eest, kus on palgal 200 ja rohkem töötajat.

Klientide rahulolu meie tööga

Kuni 2017. aastani ei kulutanud me reklaami peale mitte ühtegi senti, kliendid tulid meie juurde ainult kolleegide ja sõprade soovitusel.

2017. aastal näitas meie klientide iga-aastane küsitlus, et peaaegu kõik vastanud tulid meie firma teenuseid kasutama soovituse alusel. Üks klient ütles, et sai meie kohta teada oma kaitseingli käest. 🙂

Lisaks suurem osa vastanutest
 • hindas meie teenuseid tervikuna hindega „väga hea”;
 • arvas, et saame klientide ärivajadustest väga hästi aru;
 • arvas, et hoiame neid tööde edenemisega hästi kursis;
 • vastas, et me peame tähtaegadest kinni;
 • hindas teenuste ja hinna suhte „väga heaks”;
 • arvas, et reageerime probleemidele väga kiiresti;
 • vastas, et meie ettevõtte esindajad on „hästi” informeeritud ja „kõrge tasemega” professionaalid;
 • ütles, et tunneb ennast hästi nii Punamooni kontoris kui ka meiega telefoni teel suheldes;
 • arvas, et eelnevat koostöökogemust aluseks võttes on meie töö kvaliteet paranenud või jäänud samale tasemele;
 • vastas küsimusele koostöö jätkumise kohta tulevikus, et see on „väga tõenäoline”;
 • vastas küsimusele „Kas olete valmis meie firmat kellelegi soovitama?“, et see on „väga tõenäoline”.

Punamoon OÜ konsultandid vastavad meelsasti Teie küsimustele. Koos leiame parima lahenduse!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"