Korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub ettevõtte kasumi ja dividendide maksustamine?

Eestis firma kasumit ei maksustata, s.t maksumäär on 0%. Väljamakstud dividendid maksustatakse ettevõtte tulumaksuga.

Juhul kui Teie firma maksab dividendid esimest korda või maksab dividende mitteregulaarselt, siis ettevõtte tulumaksu määr on 20/80 või 25%.

Maksu tasutakse üks kord kuus, dividendide väljamaksmisele järgneval kuul.

Näide 1

Ettevõte maksis 2024. aasta jaanuaris dividende 10 000 eurot.
Ettevõtte tulumaks dividendide pealt on 2500 eurot. Maksu tasumise tähtaeg – 10. veebruar 2024. a.

Näide 2

Ettevõte lõpetas majandusaasta kasumiga 100 000 eurot.
Dividende ei makstud.
Maksukohustusi ei teki.

Kui suur on Eestis maksukoormus töötasule?

Maksumäärad seisuga 1. jaanuar 2024. a.

1. Palgamaksud

1.1 Maksud, mis peetakse kinni töötaja brutopalgast

 • Tulumaks 20%
 • Töötuskindlustus 1,6%
 • Pensionikindlustus 2%
 • Palgast kinnipeetav üldine maksukoormus on 23,6%

1.2 Maksud, mida arvestatakse töötaja brutopalgalt („ülevalt”)

 • Töötuskindlustus 0,8%
 • Sotsiaalmaks 33%
 • Minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 239,25 eurot (725 eurot x 33%) ühes kuus (harilikult rakendatakse ühel põhitöökohal)
 • Üldine maksusumma, mida arvestatakse palga pealt ja mida peab maksma tööandja, on 33,8%.

1.3 Maksusoodustused töötasu maksustamise osas

 • Tulumaksuga ei maksustata maksuvabatulu suuruses 0-654 eurot ühes kuus või 0-7848 eurot aastas (kohustuslik tingimus – tööandja avalduse olemasolu, tavaliselt esitatakse ühes põhitöökohas)

Näide 1

Brutopalk 1000 eurot.
Kõikide maksude summa (kinni peetud ja arvestatud) 436 eurot.
Netopalk 902 eurot.
Tööandja kulud kokku ja töötasufond 1338 eurot.
Maksukoormus töötasule mittemaksustatavat tulumaksuvabatulu 654 eurot ja 2% pensionikindlustust arvesse võttes on 43,6% brutopalgast.

Näide 2

Minimaalne brutopalk on Eestis 820 eurot.
Kõikide maksude summa (kinni peetud ja arvestatud) on 333,98 eurot.
Netopalk on 763,18 eurot.
Tööandja kulu ja töötasufond on 1097,16 eurot.
Maksukoormus töötasule mittemaksustatavat tulumaksuvabatulu 654 eurot ja 2% pensionikindlustust arvesse võttes on 40,73% brutopalgast.

Kuidas me saame olla teile kasulik teie firma töötajatega koostööd tehes?
 • Aitame lepingute ning avalduste näidistega.
 • Teeme kande töötamise registrisse.
 • Kokkuleppe olemasolu korral aitame koostada tööde graafiku.
 • Arvestame töötasu.
 • Saadame teile palgateatise, mis sisaldab töötajatele väljamakstava töötasu suurust.
 • Täidame ja esitame palgadeklaratsiooni (TSD) ning kõik deklaratsiooni juurde kuuluvad lisad.
 • Teatame teile summa, tähtaja ja rekvisiidid maksude tasumiseks.
 • Hoiame teid kursis maksustamise valdkonnas toimunud muudatustega.
 • Aitame teid töötajatega tekkinud töövaidluste lahendamisel (kui need tekivad), esindame teid kohtus ja töövaidluskomisjonis.
 • Aitame saada tööloa ja elamisloa teie töötajatele.
 • Anname nõu, milline töösuhete vorm sobib just teie firmale.
 • Koostame teie ettevõtte jaoks tööohutuse dokumentide paketi.
Kui suur on brutopalga alammäär Eestis?

Brutopalga alammäär seisuga 1. jaanuar 2024. a.

 • 820 eurot ühes kuus
 • 4,86 eurot ühes tunnis

Töötasu arvestamise näide

NIMETUSSUMMA €ARVUTUSKÄIK
Brutopalk, eurot820
Sotsiaalmaks, 33%, eurot270,60820 * 33%
Töötuskindlustus, 0,8%, eurot6,56820 * 0,8%
Tulumaks maksuvaba miinimumi 654 eurot arvesse võttes, 20%, eurot27,30(820 - 654 - 16,40 - 13,12) * 20%
Pensionikindlustus, 2%, eurot16,40820 * 2%
Töötuskindlustus, 1,6%, eurot13,12820 * 1,6%
Netopalk, eurot 763,18820 - 13,12 - 16,40 - 27,30
 • Kõikide maksude summa 333,98 eurot
 • Netopalk 763,18 eurot
 • Tööandja kulu 1097,16 eurot
Millised on käibemaksumäärad ja käibemaksu tasumise kord Eestis?

Eestis on kasutusel neli käibemaksumäära: 22%, 9%, 5% ja 0%.

Tasumisele kuuluvast käibemaksust saab maha arvata käibemaksu soetatud kaupadelt ja teenustelt. Vajalik tingimus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks – soetatud kaubad ja teenused on seotud firma käibega (sealhulgas ka 0 käibemaksumääraga) või on vajalikud firma kaupade tootmiseks ja teenuste osutamiseks.

Käibemaksudeklaratsiooni esitamise ja maksu tasumise tähtaeg on aruandeperioodile järgneva kuu 20. kuupäev. Näide, jaanuarikuu eest käibemaksu tasumise tähtaeg on – 20. veebruar.

Kui palju maksavad raamatupidamisteenused Eestis?

Raamatupidamisteenuste hind sõltub

 • kannete arvust (s.t dokumentide, pangaoperatsioonide ja töötajate arvust);
 • ettevõtte tegevuse spetsiifikast;
 • ajast, mis kulub majandustehingutega kaasnevate dokumentide tundmaõppimisele;
 • Raamatupidamisteenuse maksumuse saab kõige täpsemalt kindlaks määrata kohtumisel ja dokumentide arvu vaadates.

Järgnevalt on esitatud raamatupidamisteenuste pakettide ligikaudne maksumus, et saaksite hindadest ettekujutuse.

 

Pakett 1: igakuine raamatupidamisteenus

 • Kuni 100 raamatupidamiskannet ühes kuus;
 • Töötasuarvestus kuni 3 töötajale;
 • Maksudeklaratsioonide igakuine koostamine ja esitamine;
 • Maksude ja raamatupidamise alased konsultatsioonid kuni 2 t.;
 • Dokumentide arhiveerimine ja arhiivi hoidmine kui 2 aastat;

Kellele sobib Pakett 1?

Neile ettevõtetele, kellel on kohustus esitada Maksu- ja Tolliametile deklaratsioone igakuiselt.

Hind:

150 eurot / 1 ettevõte / 1 kuu

 

Pakett 2: raamatupidamisteenus üks kord aastas

 • Kuni 250 raamatupidamiskannet ühes aastas;
 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine e-äriregistrile;
 • Maksude ja raamatupidamise alased konsultatsioonid;
 • Dokumentide arhiveerimine ja arhiivi hoidmine kui 2 aastat;

Kellele sobib Pakett 2?

Neile ettevõtetele, kellel ei ole kohustust Maksu- ja Tolliametile deklaratsioone igakuiselt esitada.

Hind:

300 eurot / 1 ettevõte / 1 kord aastas

 

Pakette 3: raamatupidamisteenus ükskord aastas ettevõtetele, kellel ei olnud majandustegevust

 • Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine e-äriregistrile;
 • Maksude ja raamatupidamise alased konsultatsioonid;

Kellele sobib Pakett 3?

Neile ettevõtetele, kellel ei ole kohustust Maksu- ja Tolliametile deklaratsioone igakuiselt esitada ja kellel ei olnud majandustegevust.

Hind:

150 eurot / 1 ettevõte / 1 kord aastas

 

Raamatupidamisteenuste täieliku hinnakirjaga saate tutvuda, kui vajutate lingile

Millist ettevõtlusvormi valida?

Eestis on kõige rohkem levinud ettevõtlusvormid –

 • osaühing (),
 • aktsiaselts (AS)
 • ja füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).

Asutamine: notari juures või interneti teel.
Asutajad: üks või mitu isikut, nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, sealhulgas välisriikide residendid.
Riigilõivu suurus asutamisel: 265 või 200 eurot
Põhikiri: on vajalik.
Vastutus: piiratud, osanikud vastutavad ettevõtte kohustuste eest oma osaluse piires ühingu osakapitalis (aga mitte vähem kui 2500 eurot).
Kapitali suurus: alates  0,01 eurost.
Kohustus tasuda kapital kohe asutamisel: on olemas.
Raamatupidamise korraldamine: on olemas raamatupidamise vajadus kulude ja tulude tekkepõhiselt, on raamatupidamise korraldamise kohustus.
Aastaaruandlus: majandusaasta aruanne.
Tegevuse tulemus: Firma kasumit ei maksustata, s.t maksumäär on 0%. Väljamakstud dividendide maksumäära suurus on 25% (20/80).

FIE

Asutamine: notari juures või interneti teel.
Asutaja: füüsiline isik – Eesti resident.
Riigilõivu suurus asutamisel: 20 eurot.
Põhikiri: puudub.
Vastutus: piiramatu vastutus oma isikliku vara piires.
Kapitali suurus: kapital puudub.
Kohustus teha kapitali sissemakse kohe asutamisel: kapital puudub.
Raamatupidamise korraldamine: kuni käibemaksukohustuslase VAT (KMKR) numbri saamiseni ja töötajate palkamiseni puudub vajadus raamatupidamise korraldamiseks, kulude ja tulude arvestust võib pidada kassapõhiselt.
Aastaaruandlus: tulude ja kulude deklareerimine üks kord aastas.
Tegevuse tulemus: ettevõtluse tulemus maksustatakse maksumääradega 33% ja 20%.

AS

Asutamine: notari juures.
Asutajad: üks või mitu isikut, nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, sealhulgas välisriikide residendid.
Riigilõivu suurus asutamisel: 200 eurot.
Põhikiri: on vajalik.
Vastutus: aktsionärid vastutavad ettevõtte kohustuste eest oma osaluse piires aktsiakapitalis.
Kapitali suurus: alates 25000 eurost, aktsiad tuleb registreerida Eesti Väärtpaberite Keskregistris.
Kohustus teha kapitali sissemakse kohe asutamisel: on olemas.
Raamatupidamise korraldamine: on olemas vajadus pidada raamatupidamisarvestust kulude ja tulude tekkepõhiselt ning kohustus korraldada raamatupidamist.
Aastaaruandlus: majandusaasta aruanne, audiitorkontrolli läbiviimise kohustus igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri.
Tegevuse tulemus: Firma kasumit ei maksustata, s.t maksumäär on 0%. Väljamakstud dividendide maksumäära suurus on 25% (20/80).

Kui te ei suuda otsustada, millist ettevõtlusvormi valida, siis tulge meie juurde konsultatsioonile!

Kuidas registreerida firma (osaühing, OÜ) Eestis?

Välisriikide kodanikud, kellel ei ole e-residendi kaarti, ja Eesti kodanikud, kellel ei ole ID-kaarti, peavad esitama avalduse äriregistris registreerimiseks notari kaudu Eestis. Firma asutamine notaribüroos on samuti võimalik ilma asutajate isikliku juuresolekuta notariaalselt tõestatud ja legaliseeritud volikirja alusel. Tavaliselt võtab registreerimise protsess aega 5 tööpäeva.

ID-kaardi või e-residendi kaardi olemasolu korral võib firma asutada interneti teel e-äriregistri kaudu 48 tunni jooksul.

Punamoon OÜ spetsialistid võivad korraldada firma registreerimise nii notari kaudu kui ka interneti teel, samuti valmistada ette kõik registreerimiseks vajalikud dokumendid eesti keeles.

Kas Eestis saab registreerida firma (OÜ) ilma osakapitali sissemakseta?

Ei, ei saa. Asutaja peab osakapitali kohe tasuma. OÜ-u miinimumkapitali nõue on 0,01 eurot.

Kas Eestis saab registreerida firma ilma Eesti juriidilise aadressita ja omamata Eestis kontaktisikut?

Ei, ei saa. Kontaktisiku peab määrama, kui juriidilise isiku aadress on välisriigis.

Kui teil ei ole Eestis oma kontorit või alalist elukohta, siis võib juriidilise aadressi ja kontaktisiku teenuse soetada.

Kui soetate teenuse Punamoon Pluss OÜ käest, siis on teie firma juriidiliseks aadressiks Mooni 18-60, Tallinn 10613, Punamoon Pluss OÜ kontaktandmed kantakse teie firma B-kaardile.

Kas minu firma tegevuseks on vajalik luba?

Mõned tegevusvaldkonnad vajavad registreerimist majandustegevuse registris või tegevusluba. Sellisteks tegevusaladeks on näiteks alkoholi, tubaka, kütuse ja ravimite müümine, rahvusvahelised kaubaveod, jäätmekäitlus, finantstegevus, kindlustus, ehitustööd jms.

Punamoon OÜ spetsialist aitab kindlaks teha, kas teie firma tuleb majandustegevuse registris registreerida ja kui seda peab tegema, siis aitab vajaliku dokumentide paketi koostada ja esitada.

Kuidas saab mitteresidendist juhatuse liige avada pangakonto oma Eesti ettevõtte jaoks?

Ettevõtte pangakonto avamise etapid mitteresidendi jaoks:

 1. Firma asutamine Eestis.
 2. Ettevõtte B-kaardi saamine: firma on kantud äriregistrisse.
 3. Firma juhatuse liige läheb panka või mitmesse panka, täidab igas pangas ankeedi firma plaanitava tegevuse kohta. Ankeedi täitmine on kohustuslik kõigile Eesti ettevõtjatele, nii residentide kui ka mitteresidentide jaoks.
 4. Iga pank viib juhatuse liikmete-mitteresidentide suhtes läbi kontrolli. Panga vastus võib paljuski sõltuda teie ettevõtte plaanidest Eestis. Pangakontroll võib kesta kuni 10 tööpäeva.
 5. Saabub panga otsus.
 6. Firma juhatuse liige läheb panka või mitmesse panka ja viib arvelduskonto avamise protseduuri lõpule.
Kuidas saada VAT (KMKR) number?

Vajalikuks tingimuseks Eesti käibemaksukohustuslase numbri (KMKR, VAT number) saamiseks on aktiivse tegevuse olemasolu Eestis või Euroopa Liidus.

Punamoon OÜ spetsialistid aitavad teil koostada vajaliku dokumentide paketi VAT numbri saamiseks Eestis või Soomes, põhjendada oma soovi käibemaksukohustuslase numbri saamiseks, samuti aitavad läbirääkimiste pidamisel Maksu- ja Tolliametiga.

Kuidas müüa firma osakut / vormistada firma (OÜ) ümber teise omaniku nimele? Kas seda saab teha ID-kaardiga? Kas omanik peab isiklikult juures viibima? Kas abikaasa nõusolek on vajalik?

Osaühingu osakut ei saa ID-kaardi abil müüa. Osaku müümine ja firma teise omaniku nimele ümbervormistamine toimub notari juures. Erandiks on selle ettevõtte osak, mis on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Sellisel juhul toimub osaku müümine panga kaudu.

Tehingu vormistamiseks notaribüroos peavad kõik tehingus osalejad kohale tulema. Osaku müümine on võimalik ka notariaalse volikirja alusel.

Kui osaku müüja oli osaku soetamise hetkel abielus, ja abikaasadel on ühisvara, siis on abikaasa nõusolek (kohalolek või volikiri) vajalik. Müüja võtab tehingu vormistamisel endaga kaasa abielutunnistuse. Kui abielu oli registreeritud Eestis, siis notar võtab andmed registrist ise. Kui müüja ei olnud osaku soetamise hetkel abielus, siis ei ole abikaasa osalemine vajalik.

Milles seisnevad e-residendi staatuse eelised?
 • Firma asutamine mitte notari juures, vaid interneti teel 48 tunni jooksul.
 • Muudatuste tegemine B-kaardis ja firma põhikirjas interneti teel 48 tunni jooksul, aga mitte notari juures.
 • Firma aastaaruande ja muude dokumentide elektroonilise allkirjastamise võimalus.
 • Võimalus esitada volikiri erinevate riigiasutuste elektroonilistele süsteemidele.
 • Võimalus siseneda e-residendi kaardiga riigiasutuste (Maksu- ja Tolliamet, äriregister, Statistikaamet ja teised) kõikidesse elektroonilistesse süsteemidesse.
 • Võimalus kasutada internetipanka sisenemisel ja pangaoperatsioonide teostamisel e-residendi kaarti pin-kalkulaatori või paroolikaardi asemel.

Punamoon OÜ spetsialistid võivad aidata nii konsultatsiooni kui ka e-residendi staatuse vormistamisega.  

Kas firma aastaaruande peab esitama, kui firmal ei ole majandustegevust toimunud?

Kõik Eestis registreeritud ettevõtjad on kohustatud koostama ja esitama firma majandusaasta aruande. Firma aastaaruande esitamine äriregistrile on kohustuslik isegi siis, kui ettevõttel ei olnud aasta jooksul majandustegevust.

Majandusaasta aastaruande esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast majandusaasta lõppemist. Näiteks, kui ettevõtte majandusaastaks on periood alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, siis on aastaaruande esitamise tähtaeg 30. juuni. Tavaliselt on firma majandusaasta pikkuseks 12 kuud, kuid võivad olla erandid seoses firma avamise või likvideerimisega. Seejuures ei saa aruandeperiood olla pikem kui 18 kuud.

Kas minu firma peab läbima audiitorkontrolli?

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik juhul,

kui aruandekuupäevaks on kaks näitajat kolmest ületatud:

(1) müügitulu – 4 miljonit eurot
(2) varad – 2 miljoni eurot
(3) töötajate keskmine arv – 50 inimest

VÕI

kui kasvõi üks näitajatest on ületatud
(1) müügitulu – 12 miljoni eurot
(2) varad – 6 miljoni eurot
(3) töötajate keskmine arv – 180 inimest.

Samuti on raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiasutusele ja kohalikule omavalitsusele.
Seega on aktsiaselts, millel on enam kui kaks aktsionäri, kohustatud läbima audiitorkontrolli näitajatest sõltumata.

Audiitori ülevaatuse läbimise kohustus tekib juhul,

kui kaks näitajat kolmest on ületatud:
(1) müügitulu – 1 600 000 eurot
(2) varad – 800 000 eurot
(3) töötajate keskmine arv – 24 inimest

VÕI

kui kasvõi üks näitajatest on ületatud
(1) müütulu – 4 800 000 eurot
(2) varad – 2 400 000 eurot
(3) töötajate keskmine arv – 72 inimest.

Punamoon OÜ teeb koostööd Eesti juhtivate audiitoritega. Me võtame audiitoriga suhtlemise enda peale, samuti aitame audiitori jaoks dokumentide ettevalmistamisel. Meie raamatupidamisfirmal on oma sisemine kvaliteedikontrollisüsteem, mis kindlasti meeldib teie audiitorile, kui see on olemas.

Kas Statistikaameti kirju võib ignoreerida?

Ei, Statistikaameti nõudeid firma statistikaaruannete esitamiseks ei tohi ignoreerida. Vastavalt riikliku statistika seadusele  on statistikaandmete esitamine kõigile Eesti firmadele kohustuslik. Statistikaaruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral teeb Statistikaameti esindaja ettekirjutise. Ettekirjutise täitmata jätmise eest võidakse määrata trahv suuruses kuni 2000 eurot.

Statistikaamet otsustab ise, millised firmad on kohustatud esitama aruande või aruandeid ja informeerib sellest ettevõtjaid. Samuti võib riigiameti esindaja kirja mitte ootama jääda ja kontrollida ise, kas teie firma peab statistikaaruandeid esitama ja milliseid aruandeliike peab firma esitama. Kontrollida saab aadressil: http://www.stat.ee/76818, sisestades firma registrikoodi.

Vajaduse korral võime aidata teil täita ja esitada igat liiki statistikaaruandeid, samuti suhelda Statistikaametiga.

Kuidas tuua Eestisse spetsialist riigist, mis ei kuulu Euroopa Liitu?

Selleks, et tuua Eestisse spetsialist (näiteks laevakeevitaja) riigist, mis ei kuulu Euroopa Liitu, tuleb antud spetsialisti jaoks saada elamisluba ja tööluba. Protsessi peale kulub 30-90 kalendripäeva.

Punamoon VNZ OÜ võib nendes küsimustes osutada abi ja anda konsultatsioone. Me мalmistame ette dokumentide paketi Kodakondsus- ja Migratsiooniametile esitamiseks, peame kirjavahetust ja aitame vastata Kodakondsus- ja Migratsiooniameti küsimustele.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"