Kas firma aastaaruande peab esitama, kui firmal ei ole majandustegevust toimunud?

 In

Kõik Eestis registreeritud ettevõtjad on kohustatud koostama ja esitama firma majandusaasta aruande. Firma aastaaruande esitamine äriregistrile on kohustuslik isegi siis, kui ettevõttel ei olnud aasta jooksul majandustegevust.

Majandusaasta aastaruande esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast majandusaasta lõppemist. Näiteks, kui ettevõtte majandusaastaks on periood alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini, siis on aastaaruande esitamise tähtaeg 30. juuni. Tavaliselt on firma majandusaasta pikkuseks 12 kuud, kuid võivad olla erandid seoses firma avamise või likvideerimisega. Seejuures ei saa aruandeperiood olla pikem kui 18 kuud.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"