Kas minu firma peab läbima audiitorkontrolli?

 In

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik juhul,

kui aruandekuupäevaks on kaks näitajat kolmest ületatud:

(1) müügitulu – 4 miljonit eurot
(2) varad – 2 miljoni eurot
(3) töötajate keskmine arv – 50 inimest

VÕI

kui kasvõi üks näitajatest on ületatud
(1) müügitulu – 12 miljoni eurot
(2) varad – 6 miljoni eurot
(3) töötajate keskmine arv – 180 inimest.

Samuti on raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on enam kui kaks aktsionäri, riigiasutusele ja kohalikule omavalitsusele.
Seega on aktsiaselts, millel on enam kui kaks aktsionäri, kohustatud läbima audiitorkontrolli näitajatest sõltumata.

Audiitori ülevaatuse läbimise kohustus tekib juhul,

kui kaks näitajat kolmest on ületatud:
(1) müügitulu – 1 600 000 eurot
(2) varad – 800 000 eurot
(3) töötajate keskmine arv – 24 inimest

VÕI

kui kasvõi üks näitajatest on ületatud
(1) müütulu – 4 800 000 eurot
(2) varad – 2 400 000 eurot
(3) töötajate keskmine arv – 72 inimest.

Punamoon OÜ teeb koostööd Eesti juhtivate audiitoritega. Me võtame audiitoriga suhtlemise enda peale, samuti aitame audiitori jaoks dokumentide ettevalmistamisel. Meie raamatupidamisfirmal on oma sisemine kvaliteedikontrollisüsteem, mis kindlasti meeldib teie audiitorile, kui see on olemas.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"