Kui suur on brutopalga alammäär Eestis?

 In

Brutopalga alammäär seisuga 1. jaanuar 2021. a.

  • 584 eurot ühes kuus
  • 3,48 eurot ühes tunnis

Töötasu arvestamise näide

NIMETUSSUMMA €ARVUTUSKÄIK
Brutopalk, eurot584
Sotsiaalmaks, 33%, eurot192,72584 * 33%
Töötuskindlustus, 0,8%, eurot4,67584 * 0,8%
Tulumaks maksuvaba miinimumi 500 eurot arvesse võttes, 20%, eurot12,60(584 - 500 - 11,68 - 9,34) * 20%
Pensionikindlustus, 2%, eurot11,68584 * 2%
Töötuskindlustus, 1,6%, eurot9,34584 * 1,6%
Netopalk, eurot550,38584 - 12,60 - 11,68 - 9,34
  • Kõikide maksude summa 231,01 eurot
  • Netopalk 550,38 eurot
  • Tööandja kulu 781,39 eurot
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"