Kui suur on brutopalga alammäär Eestis?

 In

Brutopalga alammäär seisuga 1. jaanuar 2022. a.

  • 654 eurot ühes kuus
  • 3,86 eurot ühes tunnis

Töötasu arvestamise näide

NIMETUSSUMMA €ARVUTUSKÄIK
Brutopalk, eurot654
Sotsiaalmaks, 33%, eurot215,82654 * 33%
Töötuskindlustus, 0,8%, eurot5,23654 * 0,8%
Tulumaks maksuvaba miinimumi 500 eurot arvesse võttes, 20%, eurot26,09(654 - 500 - 13,08 - 10,46) * 20%
Pensionikindlustus, 2%, eurot13,08654 * 2%
Töötuskindlustus, 1,6%, eurot10,46654 * 1,6%
Netopalk, eurot604,37654 - 26,09 - 10,46 - 13,08
  • Kõikide maksude summa 270,68 eurot
  • Netopalk 604,37 eurot
  • Tööandja kulu 875,05 eurot
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"