Kui suur on brutopalga alammäär Eestis?

 In

Brutopalga alammäär seisuga 1. jaanuar 2020. a.

  • 584 eurot ühes kuus
  • 3,48 eurot ühes tunnis

Töötasu arvestamise näide

NIMETUSSUMMA €ARVUTUSKÄIK
Brutopalk, eurot584
Sotsiaalmaks, 33%, eurot192,72584 * 33%
Töötuskindlustus, 0,8%, eurot4,67584 * 0,8%
Tulumaks maksuvaba miinimumi 500 eurot arvesse võttes, 20%, eurot12,60(584 - 500 - 11,68 - 9,34) * 20%
Pensionikindlustus, 2%, eurot11,68584 * 2%
Töötuskindlustus, 1,6%, eurot9,34584 * 1,6%
Netopalk, eurot550,38584 - 12,60 - 11,68 - 9,34
  • Kõikide maksude summa 231,01 eurot
  • Netopalk 550,38 eurot
  • Tööandja kulu 781,39 eurot

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"