Kui suur on brutopalga alammäär Eestis?

 In

Brutopalga alammäär seisuga 1. jaanuar 2019. a.

  • 540 eurot ühes kuus
  • 3,21 eurot ühes tunnis

Töötasu arvestamise näide

NIMETUSSUMMA €ARVUTUSKÄIK
Brutopalk, eurot540
Sotsiaalmaks, 33%, eurot178,20540 * 33%
Töötuskindlustus, 0,8%, eurot4,32540 * 0,8%
Tulumaks maksuvaba miinimumi 500 eurot arvesse võttes, 20%, eurot4,11(540 - 500 - 10,80 - 8,64) * 20%
Pensionikindlustus, 2%, eurot10,80540 * 2%
Töötuskindlustus, 1,6%, eurot8,64540 * 1,6%
Netopalk, eurot516,45540 - 4,11 - 10,80 - 8,64
  • Kõikide maksude summa 206,07 eurot
  • Netopalk 516,45 eurot
  • Tööandja kulu 722,52 eurot

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"