Kas Statistikaameti kirju võib ignoreerida?

 In

Ei, Statistikaameti nõudeid firma statistikaaruannete esitamiseks ei tohi ignoreerida. Vastavalt riikliku statistika seadusele  on statistikaandmete esitamine kõigile Eesti firmadele kohustuslik. Statistikaaruande esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral teeb Statistikaameti esindaja ettekirjutise. Ettekirjutise täitmata jätmise eest võidakse määrata trahv suuruses kuni 2000 eurot.

Statistikaamet otsustab ise, millised firmad on kohustatud esitama aruande või aruandeid ja informeerib sellest ettevõtjaid. Samuti võib riigiameti esindaja kirja mitte ootama jääda ja kontrollida ise, kas teie firma peab statistikaaruandeid esitama ja milliseid aruandeliike peab firma esitama. Kontrollida saab aadressil: http://www.stat.ee/76818, sisestades firma registrikoodi.

Vajaduse korral võime aidata teil täita ja esitada igat liiki statistikaaruandeid, samuti suhelda Statistikaametiga.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kirjutage otsingu päringu ja vajutage "Enter"